Δ1 – Εργαστήρια δεξιοτήτων

Το παρακάτω βίντεο περιλαμβάνει ζωγραφιές και κατασκευές που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων από τους μαθητές του Δ1.