Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΤΜΗΜΑΤΑ

Α1  Α2 / Β1  Β2 / Γ1  Γ2 /
Δ1  Δ2  Δ3 / Ε1  Ε2 / ΣΤ1  ΣΤ2

ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
08.00 – 08.15 15’ Υποδοχή μαθητών
08.15 – 09.40 85’ 1η διδακτική περίοδος
09.40 – 10.00 20’ Διάλειμμα
10.00 -11.30 90’ 2η διδακτική περίοδος
11.30 -11.45 15’ Διάλειμμα
11.45 -12.25 40’ 5η διδακτική ώρα
12.25 -12.35 10’ Διάλειμμα
12.35 -13.15 40’ 6η διδακτική ώρα (λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
13.15 – 13.20 5’ Χρόνος μετάβασης στο Ολοήμερο
13.20 – 14.00 40’  1η ώρα – Διατροφική  Αγωγή
14.00 – 14.10 10’ Διάλειμμα
14.10 – 14.55 45’ 2η ώρα – Μελέτη & Προετοιμασία
14.55 – 15.05 10’ Διάλειμμα
15.05 – 15.50 45’ 3η ώρα – Επιλογή διδακτικού αντικειμένου