Ενημέρωση γονέων

Κατά το σχολικό έτος 2023-24 οι ημέρες για την ενημέρωση γονέων κάθε μήνα ορίζονται ως εξής:

Α1 Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα
Α2 Κάθε 1η Τρίτη του μήνα
Β1 Κάθε 3η Δευτέρα του μήνα
Β2 Κάθε 3η Δευτέρα του μήνα
Γ1 Κάθε 1η Τρίτη του μήνα
Γ2 Κάθε 2η Τετάρτη του μήνα
Δ1 Κάθε 1η Δευτέρα του μήνα
Δ2 Κάθε 1η Δευτέρα του μήνα
Δ3 Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα
Ε1 Κάθε 1η Πέμπτη του μήνα
Ε2 Κάθε 2η Τετάρτη του μήνα
ΣΤ1 Κάθε 1η Τετάρτη του μήνα
ΣΤ2 Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα