Γ1 – Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Το παρακάτω βίντεο περιλαμβάνει ζωγραφιές και κατασκευές που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων από τους μαθητές του Γ1.