Διευκρίνιση ως προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση webex / e-me / eclass

Αγαπητοί γονείς,

Σας διευκρινίσουμε ότι για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (webex) η είσοδος του μαθητή γίνεται άμεσα πατώντας απλά πάνω στο σύνδεσμο που σας έχουμε στείλει.

Όσο αφορά στις πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης (eclass / e-me) οι μαθητές θα πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και να συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς τους. Πληροφορίες για τη δημιουργία λογαριασμού στο ΠΣΔ θα βρείτε εδώ.