Επικοινωνία με την ομάδα υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Αγαπητοί γονείς,

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης του σχολείου, στέλνοντας ένα email στο mail@11dim-glyfad.att.sch.gr με θέμα «Προς ομάδα υποστήριξης» και μέσα στο σώμα του κειμένου να αναφέρετε οπωσδήποτε το όνομα του παιδιού σας και το τμήμα του.