Σχετικά με τα Ωρολόγια Προγράμματα και τους συνδέσμους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Αγαπητοί γονείς,

Ήδη στείλαμε σε όλα τα e-mail που μας έχετε ήδη γνωστοποιήσει, τα Ωρολόγια Προγράμματα και τους συνδέσμους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (webex).

Ελέγξτε και τα spam , μήπως έχουν αποθηκευτεί εκεί.

Επίσης, όσοι γονείς της Α΄ τάξης δεν είχαν συμπληρώσει τη φόρμα που είχαμε αναρτήσει, για να τους στέλνουμε τα e-mail του σχολείου, να μας πάρουν τηλέφωνο στο σχολείο έως τις 1.45 μ.μ ή να μας το στείλουν ηλεκτρονικά στο σχολείο έως τις 1.45 μ.μ. με το ονοματεπώνυμο του παιδιού και το τμήμα του, για να στείλουμε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Ευχαριστώ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΟΥΤΑΛΕΛΗ ΕΛΕΝΗ