Φυτεύουμε τα παρτέρια του σχολείου μας

Για μια ακόμη φορά, οι μαθητές του σχολείου μας με τη βοήθεια των δασκάλων τους οπλίστηκαν με φτυάρια, τσάπες και ποτιστήρια και γέμισαν με πούχρωμα λουλούδια και φυτά τα παρτέρια της αυλής.