ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κατά τη σχολική χρονιά 2016 – 2017 στην Α.΄ Τάξη του Δημοτικού θα εγγραφούν όσα παιδιά γεννήθηκαν μέσα στο 2010.
Οι εγγραφές θα αρχίσουν στις 1 – 6 – 2016 , θα ολοκληρωθούν στις 21 – 6 – 2016 και θα γίνονται 8:00΄π.μ – 9:00΄πμ και 1:30΄μ.μ – 2:00΄μ.μ.
Για την εγγραφή των παιδιών  απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ). Το Έντυπο αυτό θα το προμηθευτείτε από το Σχολείο μας. Εναλλακτικά, μπορείτε να το “κατεβάσετε” από εδώ.
2) Υπεύθυνη Δήλωση. Το Έντυπο αυτό θα το προμηθευτείτε από το Σχολείο μας.  Εναλλακτικά, μπορείτε να το “κατεβάσετε” από εδώ.
3)Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου αποδεικτικού στοιχείου από το οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια.
4)Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας τού παιδιού.(π.χ Λογαριασμός Δ.Ε.Η κ.λ.π)
5)Βεβαίωση Παρακολούθησης  Νηπιαγωγείου.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!: Οι αλλοδαποί μαθητές οφείλουν εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά να προσκομίσουν στο Σχολείο επιπλέον και ένα πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, να προσκομιστεί Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο που αφορά τις Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε της χώρας για το σχολικό έτος 2016-2017.

           Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ