Σύνδεση στην πλατφόρμα e-me για τους μαθητές της Α’ τάξης

Για τη σύνδεση στην πλατφόρμα e-me οι μαθητές της Α’ τάξης θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

Α. Δημιουργία λογαριασμού στο ΠΣΔ

  • Μπείτε στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/ επιλέξτε «Ας ξεκινήσουμε» και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή.
  • Κατά την εγγραφή  θα ζητηθεί ο Α.Μ. (αριθμός μητρώου) του/της μαθητή/τριας. Αν δεν τον γνωρίζετε, επικοινωνήστε με το σχολείο.
  • Είναι αναγκαία η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης e-mail του  και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.
  • Στο πεδίο «Τμήμα» αν υπάρχει μόνο ένα τμήμα, πρέπει να οριστεί ο αριθμός 1.
  • Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας αποστέλλεται  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail), στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας, με τα στοιχεία εγγραφής.

Β. Οδηγίες σύνδεσης στην e-me

Στη συνέχεια, οι μαθητές συνδέονται στην πλατφόρμα e-me με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που δημιούργησαν στο ΠΣΔ.

  1. Συνδεθείτε στη διεύθυνση https://e-me.edu.gr/
  2. Επιλέξτε «Είσοδος»
  3. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του/της μαθητή/τριας στα αντίστοιχα πεδία.
  4. Επιλέξτε «Είσοδος»
Τμήμα Α1

Μετά την αρχική σύνδεση, κάθε φορά που θα επανασυνδέεστε θα ελέγχετε αν υπάρχουν προσκλήσεις συμμετοχής σε κυψέλες (ψηφιακές τάξεις) εκπαιδευτικών στο καμπανάκι που βρίσκεται πάνω δεξιά και στη συνέχεια θα κάνετε αποδοχή της πρόσκλησης του εκπαιδευτικού.

Τμήμα Α2

Μετά την αρχική σύνδεση ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να στείλετε αίτημα συμμετοχής στην κυψέλη της δασκάλας του τμήματος. Κάθε φορά που θα επανασυνδέεστε θα ελέγχετε αν υπάρχουν προσκλήσεις συμμετοχής σε κυψέλες (ψηφιακές τάξεις) άλλων εκπαιδευτικών στο καμπανάκι που βρίσκεται πάνω δεξιά.