Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2021-2022

Αγαπητοί γονείς, δείτε τον κανονισμό λειτουργίας σχολικής μονάδας και ενημερωθείτε για το πλαίσιο λειτουργίας του 11ου Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας για το σχολικό έτος 2021-2022.