Δυνατότητα κατ’ εξαίρεση επιλογής διαφορετικής 2ης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο

Αγαπητοί γονείς, όποιοι/ες κατ’ εξαίρεση έχουν λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν τα παιδιά τους στο Δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν στο σχολείο αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την Δευτέρα 16/05/2022.