Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023

  1. ΕΞΕ – 43820 – 2022 – Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022_2023
  2. Συνημμένα_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΣΧ _2022_23
  3. Εγκύκλιος 117162_ΕΓΓΡΑΦΕΣ_ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ Ν4800