Η λειτουργία του «edupass.gov.gr» επεκτείνεται στις σχολικές μονάδες

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 4960/26-10-2021: Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/ που φοιτούν σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα https://edupass.gov.gr/, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία

  • «Πρόσβαση σε χώρους Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Ειδικής Αγωγής» και,
  • ακολούθως την κατηγορία «Δήλωση Self Test Μαθητών/τριών – Έκδοση Σχολικής Κάρτας για COVID-19»,
  • στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος, σύμφωνα με τη οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπό στοιχεία 124068/ΓΔ4/1.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Επικρατείας (Β’ 4558).
  • Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την αντίστοιχη πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα ή αντιγράφουν ακριβώς.
  • Οι μαθητές επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους τη Σχολική Κάρτα αρνητικού αποτελέσματος self-test, τα οποία πραγματοποιούνται κανονικά 24 ώρες πρωθύστερα της Τρίτης και Παρασκευής αντίστοιχα.
  • Αλλάζει η πλατφόρμα που το δηλώνετε : όχι πια στο selftesing.gov.gr.

Σχετικά με την χειρόγραφη σχολική κάρτα, επισημαίνουμε πως μπορεί να γίνει δεκτή, εφόσον το αποτέλεσμα έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα edupass.gov.gr, γεγονός το οποίο θα επαληθεύεται από τη σχολική μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στη νέα πλατφόρμα edupass.gov.gr θα πρέπει να δηλωθούν και τα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή προηγούμενης νόσησης για μαθητές πατώντας στην επιλογή «Δήλωση μαθητών/τριών που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει ή έχουν πρόσφατο PCR/Rapid test» αλλά η δήλωση αυτή γίνεται εφάπαξ ,δηλαδή μόνο την πρώτη φορά.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – 26-10-21 Η λειτουργία του «edupass.gov.gr» επεκτείνεται στις σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής (minedu.gov.gr)