Ενηµέρωση για την Σύσταση του νέου ΔΣ συλλόγου γονέων & κηδεµόνων

Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι µετά τη σύγκληση συνεδρίασης αποφασίστηκε η συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου ως εξής:

Πρόεδρος: Ρωµανός Παρασκευας (6945-300109)
Αντιπρόεδρος: Κάκαλη Αναστασία (6973-197175)
Γραµµατέας: Δαφαράνα Χριστίνα (6948-668262)
Ταµίας: Φατούρος Χαρίλαος (6945-802071)
Τακτικά Μέλη: Αποστολάκη Αντωνία (6947-047081)
Κάκαλη Βασιλική (6972-562185)
Παπαδόπουλος Σπυρίδων (6977-508342)
Αναπληρωµατικά Μέλη: Γκανάς Μιλτιάδης

Περισσότερες πληροφορίες εδώ