Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα»

Αγαπητοί γονείς,

Δείτε τα συνημμένα έντυπα προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τον τρόπο υποβολής αιτήσεων και τη διάρκεια του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα», ώστε οι δικαιούχοι του προγράμματος να καταθέσουν την αίτησή τους, να την ολοκληρώσουν και να κάνουν χρήση των επιταγών που δικαιούνται έως την ημερομηνία λήξης του προγράμματος.

Ο Διευθυντής

Θειόπουλος Κωνσταντίνος