Διδασκαλία β’ ξένης γλώσσας στο γυμνάσιο

Αγαπητοί γονείς μαθητών της ΣΤ’,

Σας ενημερώνουμε ότι στο 4ο ημερήσιο Γυμνάσιο Γλυφάδας και στο 7ο ημερήσιο Γυμνάσιο Γλυφάδας υπάρχει δυνατότητα επιλογής ως β’ ξένης γλώσσας η Ιταλική.

Επίσης όσοι επιθυμείτε διαφορετική β’ ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκε στο δημοτικό, δύναστε να υποβάλλετε αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την Τετάρτη 02/06/2021.

Ο Διευθυντής του σχολείου

Θειόπουλος Κωνσταντίνος