Ανακοίνωση για τους μαθητές του Ολοήμερου Πρόγραμματος

Από την Τρίτη 15/12/2020 η εκπαιδευτικός του 11ου Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας, κα Μαρία Λέντζα θα είναι διαθέσιμη καθημερινά για όσους μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο και επιθυμούν ενίσχυση στην προετοιμασία των εργασιών Γλώσσας και Μαθηματικών που τους έχουν ανατεθεί από τον εκπαιδευτικό του τμήματός τους.

Οι προκαθορισμένες ώρες μελέτης είναι οι ακόλουθες:

  • Δευτέρα-Τετάρτη: 14:10- 14:40
  • Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 15:30-16:00

Ο σύνδεσμος για την ψηφιακή τάξη της κας Λέντζα έχει σταλεί με email στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών που είναι γραμμένοι στο Ολοήμερο πρόγραμμα.