Ενημερωτικό σημείωμα για τους γονείς του σχολείου μας

Αγαπητοί γονείς,

Προς ενημέρωσή σας, σας αναφέρουμε ότι την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 και μετά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου στο σχολείο μας, πληροφορηθήκαμε ότι ένας μαθητής/τρια ήταν θετικός/ή στο μοριακό τεστ για τον COVID-19.

Σε συνεργασία με τους γονείς του παιδιού και έχοντας στη διάθεσή μας το πλήρες ιστορικό, προβήκαμε άμεσα στις παρακάτω ενέργειες, όπως οφείλαμε να πράξουμε, , ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες και το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας):

  1. Ενημερώσαμε όλους τους αρμόδιους φορείς, αναφέροντας λεπτομερειακά όλο το ιστορικό και ζητώντας διευκρινίσεις, εάν θα πρέπει να κλείσει το τμήμα και για άλλες ενέργειες που ενδεχομένως θα έπρεπε να κάνει το σχολείο περαιτέρω. Οι αρμόδιοι ειδικοί επιστήμονες, έχοντας υπόψη το ιστορικό και άλλες ειδικές παραμέτρους, που χαρακτηρίζουν κάθε περίπτωση ως ξεχωριστή, μας έδωσαν ρητά την οδηγία ότι το τμήμα συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του, όπως και το υπόλοιπο σχολείο. Επίσης, μας έδωσαν οδηγίες για την απολύμανση του χώρου που τις ακολουθήσαμε άμεσα και στις οποίες δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε καθημερινή βάση.
  2. Στη συνέχεια, ενημερώσαμε σχετικά τους γονείς των μαθητών/τριων του συγκεκριμένου τμήματος.

Εάν έχετε κάποιο επιπλέον ερώτημα σχετικά, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα του σχολείου μας από τις 8.30 π.μ. έως τις 1.00 μ.μ.

Σας ευχαριστώ πολύ

Η διευθύντρια του σχολείου

Κουταλέλη Ελένη