Τελική υπενθύμιση για εγγραφή μαθητών στο Ολοήμερο για το Σχ. έτος 2020-2021

Αγαπητοί γονείς, σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών αναρτήσεων και ως τελική υπενθύμιση, όσοι από εσάς ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου μας για το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021, παρακαλώ να συμπληρώσετε την Αίτηση-Δήλωση γονέα/κηδεμόνα, αφού διαβάσετε το έγγραφο που αναφέρεται σε λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του ολοήμερου μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την προσκομίσουν στο σχολείο με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Με e-mail στο 11ο Δημοτικό σχολείο Γλυφάδας.
  2. Να τοποθετήσουν σε φάκελο την Δήλωση με τα σχετικά δικαιολογητικά και να την τοποθετήσουν στο γραμματοκιβώτιο του σχολείου μας (Το γκρι γραμματοκιβώτιο επί της οδού Αττικής).
  3. Να το φέρουν οι μαθητές/τριες στο σχολείο και να το παραδώσουν στο γραφείο της Διευθύντριας σε φάκελο.
  4. Να το φέρουν οι γονείς στο γραφείο της Διευθύντριας, (εάν δεν μπορούν με τους παραπάνω τρόπους) από τις 1.30 μ.μ. έως τις 2.00 μ.μ., αφού έχουν αποχωρήσει όλοι μαθητές/τριες, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με ( μάσκες, αποστάσεις κ.λ.π.).

Προσέξτε παρακαλώ, να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία που ζητούνται, για παράδειγμα εάν θα συμμετέχει το παιδί ή όχι στην Πρωινή Ζώνη).

Η τελική ημερομηνία προσκόμισης των Υπεύθυνων Δηλώσεων και των σχετικών δικαιολογητικών είναι η Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020.

Ευχαριστώ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΟΥΤΑΛΕΛΗ ΕΛΕΝΗ