Εικαστικά – Πρόταση για δραστηριότητα

Η άσκηση αφορά τις τάξεις Ε’ & ΣΤ’, ωστόσο μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τις υπόλοιπες τάξεις, χρησιμοποιώντας πιο απλές και πιο λίγες γραμμές.

α. Ταξιδεύοντας κάτω από τα κύματα…

Ο Ελβετός ζωγράφος Πάουλ Κλέε (1879-1940) ταξίδευε αρκετά, και από τις εμπειρίες του δημιουργήθηκαν πολλά έργα. Έπαιρνε τα χαρακτηριστικά κάθε αντικειμένου που του άρεσε, τα έπλαθε με τον κόσμο της φαντασίας του και τα ζωγράφιζε με γραμμές και χρώματα.

Η Τεχνική των διασταυρωμένων κυματιστών γραμμών

Με μαρκαδόρους ή ξυλομπογιές σχεδιάστε πολλές κυματιστές γραμμές, οι οποίες θα αρχίζουν από το αριστερό μέρος του χαρτιού και θα καταλήγουν στο δεξιό μέρος.  Επίσης, σχεδιάστε κυματιστές γραμμές, που θα αρχίζουν από το επάνω μέρος του χαρτιού και θα καταλήγουν στο κάτω μέρος.  Με τη διασταύρωση των γραμμών θα δημιουργηθεί μια ποικιλία κυμάτων. Τώρα, ρίξτε τα δίχτυα σας, για να δείτε τι ψάρια θα πιάσετε. Αν όχι, παρατηρήστε μέσα στα κύματα, για να εντοπίσετε μορφές ψαριών και να τις χωματίσετε.

β. Στις κυματιστές γραμμές

Μπαλιώτη Κατερίνα