"Χρήση -κατάχρηση -ανακύκλωση πλαστικής σακούλας"- Δ΄τάξη

Η Δ’ τάξη, την Παρασκευή 4 Μαΐου, παρακολούθησε το πρόγραμμα : “Χρήση -κατάχρηση -ανακύκλωση πλαστικής σακούλας”.
Εισηγητής ο κ. Στεφανόπουλος Νίκος, Υπεύθυνος Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής Δ’ Δ/νσης.