Αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου κι αναπτύσσω σχέσεις φιλίας

Παρουσίαση ομαδικών εργασιών, ως ολοκλήρωση  του Προγράμματος “Αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου κι αναπτύσσω σχέσεις φιλίας ” των τμημάτων Γ1, Γ2  και Γ3.