Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024

Αγαπητοί γονείς,

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με Α.Π. Φ52/40220/Δ1/05-04-2023 και θέμα «Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024» οι γονείς των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2023-2024 στην Ε’ τάξη θα συμπληρώσουν δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική).

Την Υπεύθυνη Δήλωση θα την φέρουν τα ίδια τα παιδιά στον/στην δάσκαλο/δασκάλα της τάξης τους, μέχρι και την Τετάρτη 26/04/2023.