Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2023-2024 και εφεξής

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για την διαδικασία εισαγωγής μαθητών/τριών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2023-2024 και εφεξής:

Σχετική εγκύκλιος

ΦΕΚ

Συμπληρωματική εγκύκλιος