Διευρυμένο ωράριο ολοήμερου σχολείου

Αγαπητοί γονείς,

Aπό τη φετινή χρονιά 2022-23 οι ώρες αποχώρησης για το ολοήμερο πρόγραμμα διαμορφώνονται ως εξής:

  1. 15:00
  2. 15:50
  3. 17:30

Εφόσον επιθυμείτε να τροποποιήσετε την αρχική σας αίτηση, συμπληρώστε το νέο έντυπο συμμετοχής στο ολοήμερο πρόγραμμα ξεχωριστά για κάθε παιδί. Οι υπογεγραμμένες αιτήσεις μπορούν να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο email mail@11dim-glyfad.att.sch.gr είτε να παραδοθούν φυσικά εντός ωραρίου λειτουργίας μέχρι και τις 06/09/2022.