Εγγραφή μαθητών στο Ολοήμερο/Πρωινή Ζώνη για το Σχ. έτος 2022-2023

Αγαπητοί γονείς,

όσοι από εσάς ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου μας για το επόμενο σχολικό έτος 2022-2023, παρακαλώ να συμπληρώσετε την Αίτηση-Δήλωση γονέα/κηδεμόνα, την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν οι μαθητές στο σχολείο μέχρι την Παρασκευή 6/5/2022. Προσέξτε παρακαλώ, να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία που ζητούνται, για παράδειγμα εάν θα συμμετέχει το παιδί ή όχι στην Πρωινή Ζώνη. Ευχαριστώ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ