Παράδοση Ελέγχων προόδου Α’ τριμήνου

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι οι Έλεγχοι προόδου Α’ τριμήνου για το σχολικό έτος 2021-2022 θα παραδοθούν σε έντυπη μορφή στις 23/12/2021, απευθείας στις τσάντες των μαθητών. Σε περίπτωση απουσίας μαθητή/τριας ο έλεγχος προόδου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στα emails που μας έχετε δηλώσει. Σχετικά με τους μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων θα υπάρξει τηλεφωνική ενημέρωση από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων.

Ο Διευθυντής του Σχολείου