Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22

Αγαπητοί γονείς,

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με Α.Π. Φ52/55240/Δ1/18-5-2021 και θέμα «Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022» οι γονείς των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2021-2022 στην Ε΄ τάξη θα συμπληρώσουν δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους ( Γαλλική ή Γερμανική).

Την Υπεύθυνη Δήλωση μπορείτε να στείλετε μέσω e-mail στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας (mail@11dim–glyfad.att.sch.gr) ή να την φέρουν σε φάκελο τα ίδια τα παιδιά στο δάσκαλο της τάξης τους, μέχρι και τη Δευτέρα 24/05/2021.

Ο Διευθυντής

Θειόπουλος Κωνσταντίνος