Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α’ τάξη Γυμνασίου Μουσικών & Καλλιτεχνικών σχολείων για το σχ. έτος 2021-22

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες μαθητών της ΣΤ’ Δημοτικού παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022: