Υπουργική Απόφαση για την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 3882/12-09-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ.120126/ΓΔ4/12-09-2020 KΥΑ. με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21». Δείτε το εδώ.