Προσέλευση των παιδιών στο σχολείο από 8:00 π.μ. έως 8:15 π.μ.

Αγαπητοί γονείς,

Σας υπενθυμίζουμε ότι η προσέλευση των παιδιών στο σχολείο γίνεται καθημερινά από τις 8.00 π.μ. έως τις 8.15 π.μ., οπότε και ακούγεται και το αντίστοιχο ηχητικό σήμα (κουδούνι).

Μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι) κλείνει η είσοδος.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να είναι έγκαιρη η προσέλευση των μαθητών/τριών στο σχολείο κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης λόγω επείγουσας ανάγκης, θα πρέπει να ενημερώσετε το σχολείο στα τηλέφωνα 210-9611311 ή/και 210-9637840.

Επίσης, σε έκτακτη περίπτωση κατά την οποία δεν θα λειτουργούν οι σταθερές τηλεφωνικές γραμμές του σχολείου, μπορείτε να καλείτε στον αριθμό 6936021622.

Σας ευχαριστούμε

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ