Ενημερωτικό σημείωμα για μαθητές/τριες Ε’ τάξης (ολοήμερο)

Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 θα ξεκινήσει το ολοήμερο πρόγραμμα για τους μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης που έχουν κάνει σχετική αίτηση οι γονείς τους για την εγγραφή τους στο ολοήμερο.

Οι ώρες αποχώρησης (που μπορούν να πάρουν οι γονείς τα παιδιά ) είναι στις 3.00 μ.μ. και στις 4.00 μ.μ.) ανάλογα με ποια ώρα έχετε γράψει στην αίτησή σας.

Το ωράριο του ολοήμερου προγράμματος είναι από τη λήξη των μαθημάτων στο πρωινό πρόγραμμα έως τις 4.00 μ.μ.

Τα παιδιά θα αποχωρούν από την οδό Αττικής, όπου και θα τα παραλαμβάνετε (ενδεχομένως να υπάρξει κάποια τροποποίηση στον χώρο εξόδου, εάν χρειαστεί αργότερα, για την οποία θα ενημερωθείτε έγκαιρα με ενημερωτικό σημείωμα).

Ως προς τη σίτιση, τα παιδιά να έχουν μαζί τους το μπολάκι με το φαγητό τους ή σάντουιτς, πιρούνι ή κουτάλι το οποίο θα τοποθετηθεί στο ψυγείο.

Επίσης, να έχουν μαζί τους ένα πετσετάκι για να τοποθετούν το φαγητό τους.

Ως προς τον χώρο στον οποίο βρίσκεται το ψυγείο και άλλες λεπτομέρειες θα τους βοηθήσουν και οι εκπαιδευτικοί τους.

Εάν έχετε κάποιο ερώτημα σχετικό μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα του σχολείου (210- 9611311, 210-9637840).

Ευχαριστώ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΟΥΤΑΛΕΛΗ ΕΛΕΝΗ