Εξαιρετικά επείγον – Προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών

Αγαπητοί γονείς,

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «ΘΕΜΑ: Υποβολή αναγκών εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών» με Α.Π. Φ.478.6/74 /43904/Α2 και Ημ: 07-04-2020, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και παροχή εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (laptop και tablet) στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται όσοι γονείς δεν έχουν αποστείλει ήδη αίτημα στο σχολείο (mail@11dim-glyfad.att.sch.gr) το οποίο έχει καταγραφεί, να αποστείλουν το αργότερο έως αύριο ημέρα Πέμπτη 9 Απριλίου και ώρα 8.00 π.μ. σε περίπτωση που δεν διαθέτουν επαρκή αριθμό ηλεκτρονικών συσκευών για χρήση στο διαδίκτυο (π.χ. λόγω χαμηλού εισοδήματος, πολύτεκνες οικογένειες, τηλεργασία γονέων/κηδεμόνων) αίτημα με θέμα : ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ».

Παρακαλώ, να τηρηθεί η προθεσμία υποβολής του αιτήματός σας, προκειμένου να αποσταλούν εγκαίρως τα στοιχεία από το σχολείο μας.

Επίσης, στο e-mail σας καταγράψτε το ονοματεπώνυμο του μαθητή/τριας, το τμήμα που φοιτά, το δικό σας ονοματεπώνυμο και το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.