Γαλλικά ΣΤ’ – Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ =MA FAMILLE

1ης ενότητα:” C’est ma super famille”=Αυτή είναι η σουπερ οικογένειά μου.

Σελίδες 15-17.

Δραστηριότητα 1 Μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο ¨για να επαναλάβετε το λεξιλόγιο της οικογένειας

Και επίσης εδώ https://apprendre.tv5monde.com/fr/aides/vocabulaire-la-famille

Δραστηριότητα 2  Εξάσκηση λεξιλογίου <H οικογένεια =La famille>

Οδηγίες:

 διάβασε/άκουσε/αντιστοίχισε=lis/écoute/associe

.Μόλις μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://learningapps.org/watch?v=p2z395k7a17

και πατήστε αριστερά επάνω ένα πράσινο ερωτηματικό, θα εμφανιστεί το «κουμπί»  -ΟΚ-  Οδηγίες:=

Θα αντιστοιχίσετε   την κάθε λέξη με τη σωστή εικόνα.

Δραστηριότητα 3 /Portrait physique= Εξωτερική/φυσική εμφάνιση

Μπαίνετε στον παρακάτω σύνδεσμο.Μαθαίνετε για ύψος-πρόσωπο-μάτια-μαλλιά(=taille-visage-yeux-cheveux).

Στη συνέχεια ,ακουλουθεί περιγραφή του εαυτού μου.Αφού την διαβάσετε ,κάνετε την άσκηση -σωστό(vrai)/ λάθος(faux.)

https://www.bonjourdefrance.com/exercices/decrire-une-personne-physiquement.html

Δραστηριότητα 4 Μαθαίνω διασκεδάζοντας και τραγουδώντας=

J’apprends en s’amusant et en chantant

Et voilà une chanson .Regardez ,écoutez, lisez et repetez.=Να και ένα τραγούδι

.Δέστε,ακούστε,διαβάστε και επαναλάβετε.

Να μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, για να παρακολουθήσετε ένα ευχάριστο τραγούδι για την οικογένεια, του Αλέν Λελέ (Alain Le lait)

.