Πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ΣΤ’ Τάξης

ΣΤ1

 • Χριστοφορίδου Θεοδώρα: e-me
 • Θεοδόση Ολυμπία (Φυσική Αγωγή): eclass
 • Λαγγούσης Ανδρέας (Τ.Π.Ε.): e-me
 • Μπαλιώτη Αικατερίνη (Εικαστικά): e-me
 • Κάππα Σοφία (Γερμανικά): e-me
 • Τσιώτσου Ευφροσύνη (Γερμανικά): e-me
 • Βαχτσεβάνου Αναστασία (Γαλλικά): e-me
 • Τσορτανίδου Εύχαρις (Μουσική): eclass
 • Μίχα Αναστασία (Φυσική): e-me
 • Γκίτσα Όλγα (Αγγλικά): eclass

ΣΤ2

 • Χαρανά Ελένη: e-me
 • Τριάντου Αφροδίτη (Αγγλικά): e-me
 • Θεοδόση Ολυμπία (Φυσική Αγωγή): eclass
 • Λαγγούσης Ανδρέας (Τ.Π.Ε.): e-me
 • Μπαλιώτη Αικατερίνη (Εικαστικά): e-me
 • Κάππα Σοφία (Γερμανικά): e-me
 • Τσιώτσου Ευφροσύνη (Γερμανικά): e-me
 • Βαχτσεβάνου Αναστασία (Γαλλικά): e-me
 • Τσορτανίδου Εύχαρις (Μουσική): eclass
 • Πατίλης Παναγιώτης (Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή): e-me

ΣΤ3

 • Μαχά Μαρία: e-me
 • Τριάντου Αφροδίτη (Αγγλικά): e-me
 • Θεοδόση Ολυμπία (Φυσική Αγωγή): eclass
 • Λαγγούσης Ανδρέας (Τ.Π.Ε.): e-me
 • Μπαλιώτη Αικατερίνη (Εικαστικά): e-me
 • Κάππα Σοφία (Γερμανικά): e-me
 • Τσιώτσου Ευφροσύνη (Γερμανικά): e-me
 • Βαχτσεβάνου Αναστασία (Γαλλικά): e-me
 • Τσορτανίδου Εύχαρις (Μουσική): eclass

Τμήμα Ένταξης

 • Σαζακλίδου Παρασκευή: e-me

Ψυχολόγος

 • Ευαγγελάτου Πανωραία: eclass