Πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Δ’ Τάξης

Δ1

 • Παναγιώτου Παναγιώτης: e-me
 • Κοντού Ειρήνη (Αγγλικά): eclass
 • Λαμπροπούλου Παναγιώτα (Φυσική Αγωγή): eclass
 • Λαγγούσης Ανδρέας (Τ.Π.Ε.): e-me
 • Μπαλιώτη Αικατερίνη (Εικαστικά): e-me
 • Τόλη Λαμπρινή (Θεατρική Αγωγή): eclass
 • Τσορτανίδου Εύχαρις (Μουσική): eclass

Δ2

 • Αρσένου Σωτηρία: e-me
 • Κοντού Ειρήνη (Αγγλικά): eclass
 • Θεοδόση Ολυμπία (Φυσική Αγωγή): eclass
 • Λαγγούσης Ανδρέας (Τ.Π.Ε.): e-me
 • Μπαλιώτη Αικατερίνη (Εικαστικά): e-me
 • Τόλη Λαμπρινή (Θεατρική Αγωγή): eclass
 • Τσορτανίδου Εύχαρις (Μουσική): eclass

Τμήμα Ένταξης

 • Σαζακλίδου Παρασκευή: e-me

Ψυχολόγος

 • Ευαγγελάτου Πανωραία: eclass