Πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Β’ Τάξης

Β1

 • Αδαμοπούλου Καλλιόπη: e-me
 • Θεοδόση Ολυμπία (Φυσική Αγωγή): eclass
 • Κοντού Ειρήνη (Αγγλικά): e-me
 • Λαγγούσης Ανδρέας (Τ.Π.Ε.): e-me
 • Μπαλιώτη Αικατερίνη (Εικαστικά): e-me
 • Τόλη Λαμπρινή (Θεατρική Αγωγή): eclass
 • Τσορτανίδου Εύχαρις (Μουσική): eclass
 • Γκίτσα Όλγα (Αγγλικά): eclass

Β2

 • Χαντζή Σοφία – Ασπασία: e-me
 • Φάκαρος Γεώργιος (Φυσική Αγωγή): e-me
 • Κοντού Ειρήνη (Αγγλικά): e-me
 • Λαγγούσης Ανδρέας (Τ.Π.Ε.): e-me
 • Μπαλιώτη Αικατερίνη (Εικαστικά): e-me
 • Τόλη Λαμπρινή (Θεατρική Αγωγή): eclass
 • Τσορτανίδου Εύχαρις (Μουσική): eclass
 • Γκίτσα Όλγα (Αγγλικά): eclass

Τμήμα Ένταξης

 • Σαζακλίδου Παρασκευή: e-me

Ψυχολόγος

 • Ευαγγελάτου Πανωραία: eclass