Δραστηριότητες Ε’ Τάξης

Αγαπητά παιδιά,
Μπορεί να είμαστε μακριά, σε δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες ζωής, όμως η τεχνολογία μας φέρνει πάλι κοντά.

1. Για την διπλή γιορτή της 25ης Μαρτίου μπορείτε να δείτε το πιο κάτω βίντεο και ψηλά το κεφάλι!

2. Πρόταση για τα Μαθηματικά:

  • Τα κλάσματα
  • Οι κλασματικοί αριθμοί

Ψηφιακή Τάξη, σειρά μαθημάτων από Σουδία Γιάννη