Ε’ Τάξη – Γερμανικά

Videos

1. https://www.youtube.com/watch?v=kywOwXo6fYM&index=4&list=PLK-QEY18Oe8SOyb_Tdu0QWytZVLxS6Ke2    ή

https://bit.ly/2E8ge5v   Alphabet

2. https://www.youtube.com/watch?v=nztPPxpkEfQ   ή

https://bit.ly/2DAgngv   Freizeit (=ελεύθερος χρόνος) / Hobbys

 Nicos Weg   

(Πρόκειται για μια εκπαιδευτική σειρά για αρχάριους επιπέδου Α1 από την Deutsche Welle.

 Η σειρά έχει αρκετά επεισόδια. Μπορείτε να δείτε περισσότερα, αν θέλετε. Εδώ σας αναφέρω ενδεικτικά τα πρώτα δέκα)

 (Folge= επεισόδιο)

https://www.youtube.com/watch?v=dC6ZGLzdaTs    Folge 1  (Hallo)

https://www.youtube.com/watch?v=upvuC9FR-xU    Folge 2 (Kein Problem)

https://www.youtube.com/watch?v=idFrq0H1Af0     Folge 3 (Tschüss)

https://www.youtube.com/watch?v=-qAuGimugds   Folge 4 (Von A bis Z)

https://www.youtube.com/watch?v=FoYSUfsLcjA   Folge 5 (Ich heiße Emma)

https://www.youtube.com/watch?v=fZr-eVZ3YOs  Folge 6 (Das ist Nico)

https://www.youtube.com/watch?v=Q7ECRAQrzFc  Folge 7 (Woher kommst du?)

https://www.youtube.com/watch?v=T89sIATrpBc  Folge 8 (Nico hat ein Problem)

https://www.youtube.com/watch?v=p1dci7nBJRo   Folge 9 (Zahlen von 1 bis 100)

https://www.youtube.com/watch?v=5wyalwdmpzk   Folge 10 (Wichtige Nummern)