Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό

Δείτε το έγγραφο του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, για ενημέρωσή σας σχετικά με την άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις.