Ενημερωτικό σημείωμα για είσοδο / έξοδο των παιδιών

Αγαπητοί γονείς,

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου λόγω οικοδομικών και άλλων εργασιών επί της οδού Αττικής αποφάσισε από τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 για την ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών η είσοδος και έξοδος σε όλη τη διάρκεια του Ωρολόγιου Προγράμματος (7.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.) να γίνεται από τη θύρα της οδού Μικράς Ασίας.

Αυτό σημαίνει ότι η είσοδος και έξοδος των μαθητών και μαθητριών, καθώς και των γονέων, θα γίνεται από την έναρξη της Πρωινής Ζώνης (7.00 π.μ.) έως και τη λήξη του Ολοήμερου Προγράμματος (4.00 μ.μ.) από την είσοδο της οδού Μικράς Ασίας.

Όσο αφορά στην Πρωινή Ζώνη, παρακαλούμε να συνοδεύετε τα παιδιά σας και να τα παραδίδετε στην υπεύθυνη εκπαιδευτικό, φροντίζοντας να κλείνετε πάντα τον σύρτη που βρίσκεται στην καγκελόπορτα της οδού Μικράς Ασίας.

Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα συνεπείς στην ώρα προσέλευσης των παιδιών σας το πρωί (8.00 π.μ. – 8.15 π.μ.), διότι, εκτός από τους λόγους που έχουμε αναφέρει στον Κανονισμό του Σχολείου 2019-2020, επιπλέον, κάποιες ημέρες θα γίνεται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο πάνω προαύλιο αμέσως μετά τις 8.15 π.μ. (κατά την 1η διδακτική ώρα του Ωρολόγιου Προγράμματος) και ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να διακόπτεται το μάθημα.

Επίσης, επειδή στο σχόλασμα θα αποχωρούν πρώτα τα παιδιά της Α΄ τάξης, σας παρακαλούμε να μένει ελεύθερος χώρος για τους γονείς τους, ώστε να τα παραλαμβάνουν με μεγαλύτερη ευχέρεια.

Εάν έχετε κάποια ερώτηση σχετική με τα παραπάνω, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210-9611311 και 210 – 9637840.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ