Πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων

Δείτε τις ημέρες ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων από τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας:

Α) Εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι τμημάτων

Τμήμα Ημέρα ενημέρωσης γονέων (ώρα συναντήσεων 13:20 – 14:00)
Α1 1η Τρίτη του μήνα
Α2 1η Πέμπτη του μήνα
Β1 Τελευταία Παρασκευή του μήνα
Β2 1η Πέμπτη του μήνα
Γ1 1η Δευτέρα του μήνα
Γ2 1η Δευτέρα του μήνα
Δ1 Τελευταία Τετάρτη του μήνα
Δ2 Τελευταία Τετάρτη του μήνα
Ε1 1η Τετάρτη του μήνα
Ε2 1η Τετάρτη του μήνα
Ε3 1η Τετάρτη του μήνα
ΣΤ1 Κα Αναστασία Μίχα: 1η Δευτέρα του μήνα (12:30 – 13:10)
Κος Πατίλης Παναγιώτης: 1η Τετάρτη του μήνα (13:20 – 14:00)
Κα Κουταλέλη Ελένη : 1η Τετάρτη του μήνα (13:20 – 14:00)
ΣΤ2 1η Τετάρτη του μήνα
ΣΤ3 1η Τετάρτη του μήνα

Β) Λοιποί Εκπαιδευτικοί / Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων

Βαχτσεβάνου Αναστασία (ΣΤ) Γαλλικά 1η Τρίτη του μήνα στις 13:20-14:00
Γκίτσα Όλγα (Α1-Α2-Β1-Β2-ΣΤ1) Αγγλικά 1η Δευτέρα του μήνα (9:40 – 10:00)
Θεοδόση Λίλα (Α1-Β1-Δ2-Ε1-Ε2-Ε3-ΣΤ1-ΣΤ2-ΣΤ3) Φυσική Αγωγή 1η Δευτέρα του μήνα στις 13:20-14:00
Κάππα Σοφία (Ε-ΣΤ) Γερμανικά 1η Τρίτη του μήνα στις 13:20- 14:00
Κοντού Ειρήνη (Γ1-Γ2-Δ1-Δ2-Ε1-Ε2-Ε3) Αγγλικά 1η Τρίτη του μήνα στις 13:20- 14:00
Λαγγούσης Ανδρέας Τ.Π.Ε. 1η Πέμπτη του μήνα στις 13:20-14:00
Λαμπροπούλου Γιώτα ( Γ1-Δ1) Φυσική Αγωγή 1η Παρασκευή του μήνα (10:45- 11:30)
Μίχα Αναστασία Υπεύθυνη Ολοημέρου 1η Τετάρτη του μήνα (12: 40-13:10)
Μπαλιώτη Αικατερίνη Εικαστικά 1η Δευτέρα του μήνα (10:45 – 11:30)
Τόλη Λαμπρινή Θεατρική Αγωγή 1η Δευτέρα του μήνα (10:45 -11:15)
Φάκαρος Γιώργος (Α2-Β2-Γ2) Φυσική Αγωγή 1η Δευτέρα του μήνα (9:00 -9:30)
Τσορτανίδου Εύχαρις Μουσική και Ε.Ζ. στο Β2 1η Δευτέρα του μήνα (11:00-11:30)
Τριάντου Αφροδίτη (ΣΤ2-ΣΤ3) Αγγλικά και Ε.Ζ. στο Α1 1η Τετάρτη του μήνα στις 13:20-14:00
  • Όταν η ώρα της ενημερωτικής συνάντησης έχει ορισθεί πριν τις 13:20 – 14:00, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η επικοινωνία του γονέα με τον εκπαιδευτικό για λειτουργικούς λόγους μπορεί να γίνεται και τηλεφωνικά.
  • Σε κάθε περίπτωση οι ενημερωτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μπορούν να πραγματοποιηθούν έκτακτα και σε κάποια άλλη χρονική στιγμή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του εκπαιδευτικού με τον γονέα και το αντίστροφο.
  • Εάν μία ενημερωτική συνάντηση αναβληθεί για προγραμματισμένους λόγους, ο εκπαιδευτικός θα ενημερώσει έγκαιρα τους μαθητές και τις μαθήτριες του τμήματος.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ