Δ3 – Μπες στο κλίμα… κι εσύ!

Οι μαθητές του Δ’3 ασχολήθηκαν διαθεματικά με το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ , τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη σύγχρονη εποχή ο πλανήτης μας και τις λύσεις που μπορούμε να δώσουμε εμείς μέσα από τις καθημερινές μας συνήθειες. Σε αυτό το πλαίσιο, βασισμένοι στο τραγούδι «Μπες στο κλίμα», δημιούργησαν ζωγραφιές με σκοπό να φτιάξουν ένα βίντεο για την ευαισθητοποίηση όλων μας.