Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια

Παρακολούθηση Προγράμματος της Β΄ Τάξης για την οδική ασφάλεια, στο πλαίσιο του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης ,

από το Ινστιτούτο  “Πάνος Μυλωνάς”  http://www.ioas.gr/panos_mylonas/

Σκοπός και στόχος του μαθήματος της Κυκλοφοριακής Αγωγής
Ο σκοπός ενός τέτοιου μαθήματος είναι πολλαπλός. Θα πρέπει να υλοποιεί στον μαθητή τα παρακάτω:
− Δημιουργία της αντίληψης του αποτελέσματος της συμπεριφοράς τουπεζού και του οδηγού στο δρόμο.

− Ενίσχυση του αισθήματος προσωπικής ευθύνης για τη διαφύλαξη της ζωής.

− Ανάπτυξη της αντίληψης και επακόλουθα της εφαρμογής από το μαθητή, των σταθερών αρχών εφαρμογής για την κυκλοφοριακή αξία και ασφάλεια.

− Αναγνώριση της αναγκαιότητας των νόμων και κανόνων κυκλοφορίας και έμπνευση στο μαθητή μιας αυτοπειθαρχημένης εμμονής σε αυτούς.

− Διέγερση του ενδιαφέροντος και της επιθυμίας του μαθητή για ενεργή συμμετοχή στο πεδίο της κυκλοφοριακής ασφάλειας.

− Απόκτηση επιστημονικής συμπεριφοράς στην εκτίμηση πιθανών οδικών κινδύνων.

− Εκπαίδευση σε στοιχειώδεις ειδικές τεχνικές, όπως την οδήγηση.

− Ικανότητα διαχωρισμού θετικών παρεμβάσεων (σηματοδότες, διαβάσεις, τροχονόμοι) από τις αρνητικές (έλλειψη των παραπάνω στοιχείων)

− Οραματισμό της μελλοντικής κυκλοφορίας

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ