Ο δικός μας Καραγκιόζης

Το γέλιο και η χαρά μπορούν και πρέπει να είναι συστατικά της ίδιας της μαθησιακής λειτουργίας του σχολείου συντελώντας στην έκφραση των επιθυμιών και των συναισθημάτων των μαθητών μας, άρα και στη δημιουργικότητα και στη δυνατότητα ουσιαστικής μάθησης και επικοινωνίας.

Θέλουμε τα παιδιά του μέλλοντος να είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες και πρόσωπα στραμμένα προς το συνάνθρωπό τους αυτό υλοποιείται με πράξεις μέσα στη σχολική ζωή :Να γίνει βίωμα του μαθητή η έκφραση των επιθυμιών και των συναισθημάτων του,η ανάδειξη της ύπαρξής του και του εαυτού του, η αλληλοαποδοχή και το πνεύμα αλληλεγγύης και εν τέλει η χαρά της ζωής και των σχέσεων.

Ο “Καραγκιόζης” πραγματοποιείται σε ένα κλίμα αποδοχής και σεβασμού της επιθυμίας και της μοναδικότητας των προσώπων που συμμετέχουν. Η συνθήκη αυτή επιτυγχάνεται μέσα από την εφαρμογή της μεθόδου της παρεμβαίνουσας μη κατευθυντικότητας με ευθύνη των έμπειρων παιδαγωγών του σχολείου μας, όπου τα παιδιά αυτενεργούν.

Αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές τους κι αυτοσχεδιασμός συνδιαμορφώνουν την πορεία του έργου.