Ενημέρωση για αποχώρηση το μεσημέρι σε περίπτωση βροχής

Αγαπητοί γονείς ,

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωσης βροχόπτωσης ισχύει ό,τι ίσχυε και  τα προηγούμενα έτη ως προς την αποχώρηση των παιδιών το μεσημέρι.

Δηλαδή, οι γονείς εισέρχονται και περιμένουν τα παιδιά τους στο υπόστεγο του κάτω προαυλίου.

Η Α’, Β’, Γ΄ τάξη αποχωρεί από την είσοδο που είναι δίπλα στην αίθουσα υπολογιστών και η Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ τάξη αποχωρεί από την είσοδο δίπλα στην κουζίνα.

Οι τάξεις θα αποχωρούν με τη σειρά που αναγράφεται παραπάνω ξεκινώντας από τη 1.10 μ.μ., όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο χθεσινό ενημερωτικό σημείωμα.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ενημέρωση για δυνατότητα παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές/τριες

Αγαπητοί γονείς,

Με βάση το παρακάτω απόσπασμα από την εγκύκλιο με θέμα: «Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-21» με Αριθ. Πρωτ.: 121802/ΓΔ4/ 15-9-2020,

Σε ποιες περιπτώσεις παρέχεται η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται:

 • (α) Στους μαθητές/τριες τμημάτων σχολικών μονάδων ή ολόκληρων σχολικών μονάδων που τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε αυτό το καθεστώς.
 • (β) Στους μαθητές/τριες τμημάτων σχολικών μονάδων ή ολόκληρων σχολικών μονάδων που λειτουργούν κανονικά, ήτοι δεν τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς:
  • (i) ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 τΒ΄) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών,
  • (ii) συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορωνοϊό COVID-19,
  • (iii) νοσούν οι ίδιοι από κορωνοϊό COVID-19
  • (iv) έχουν υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένουν την έκδοση του αποτελέσματος.

Ομάδες αυξημένου κινδύνου

 1. Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από 6 μήνες από την ολοκλήρωση της
 2. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από 12 μήνες
 3. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από 24 μήνες
 4. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία
 5. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV και CD4<500)
 6. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone>20mg/μέρα)
 7. Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια
 8. Μαθητές με αιμοδυναμική σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια
 9. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ιόντωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή παιδιά με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου
 10. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα

Καταγραφή και προσμέτρηση απουσιών

 1. Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. Οι ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου είναι οι ακόλουθες:

 • i.Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της.
 • ii.Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες.
 • iii.Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις (24) μήνες.
 • iv.Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία.
 • ν. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HlV και CD4 <500).
 • vi.Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone >20ης/μέρα).
 • vii.Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια.
 • viii.Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια.
 • ix.Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου.
 • x. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα.

γ) Μαθητής που έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος.

2. Για τους μαθητές που απουσιάζουν εντασσόμενοι σε ευπαθείς ομάδες, προβλέπεται η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Όποιοι γονείς ενδιαφέρονται για παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα παιδιά τους να προσκομίσουν έως και Παρασκευή 18-09-2020 στη σχολική μονάδα φοίτησης των τέκνων τους ή των ίδιων εάν είναι ενήλικοι/ενήλικες τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν ότι εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 τΒ΄) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας (Δείτε τη σχετική ανάρτηση).

Ευχαριστώ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΟΥΤΑΛΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

Σημαντική ανακοίνωση σχετικά με την αποχώρηση των μαθητών/τριών το μεσημέρι από το σχολείο

Αγαπητοί γονείς,

Με σκοπό την αποφυγή συγχρωτισμού από αύριο, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020, οι μαθητές/τριες  της Β΄ τάξης θα αποχωρούν στις 1.10 μ.μ. από την έξοδο της οδού Μικράς Ασίας.

Στις 1.15 μ.μ. από την ίδια έξοδο (Μικράς Ασίας) θα αποχωρούν οι μαθητές/ τριες της Δ΄ τάξης.

Στις 1.20 μ.μ. από την ίδια έξοδο (Μικράς Ασίας)  θα αποχωρούν οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης.

Επίσης, από αύριο, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020,  θα αποχωρούν στις 1.10 μ.μ. από την έξοδο της οδού Αττικής οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης .

Στις 1.15 μ.μ. από την ίδια έξοδο (Αττικής) θα αποχωρούν οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης.

Στις 1.20 μ.μ. θα αποχωρούν  οι μαθητές/τριες  της Ε΄ τάξης (οδό Αττικής).

Ώρα αποχώρησηςΈξοδος οδού Μ. ΑσίαςΈξοδος οδού Αττικής
1:10 μ.μ.Β’ τάξηΑ’ τάξη
1:15 μ.μ.Δ’ τάξηΓ’ τάξη
1:20 μ.μ.ΣΤ’ τάξηΕ’ τάξη

Τα μεγαλύτερα αδερφάκια των παιδιών θα φεύγουν μαζί με τα μικρότερα από την έξοδο των μικρότερων παιδιών.

Για τον παραπάνω σκοπό, οι γονείς της Α΄και της Β΄τάξης  θα μας αποστείλετε, όσο το δυνατόν πιο σύντομα και το αργότερο έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020, είτε με e-mail στο σχολείο μας, είτε θα τοποθετήσετε στην τσάντα του παιδιού, είτε θα βάλετε στο ταχυδρομικό κουτί (γκρι επί της οδού Αττικής) την επισυναπτόμενη  υπεύθυνη δήλωση 1. Εάν δεν είναι δυνατόν να γίνει άμεσα κάτι από τα παραπάνω, να μας ενημερώσετε ότι λάβατε γνώση στα τηλέφωνα 210-9637840 ή 210-9611311 αύριο από τις 8:30 π.μ. έως και τις 12 το μεσημέρι.

Παρόμοια, οι γονείς της των παιδιών που φοιτούν στις υπόλοιπες τάξεις θα μας αποστείλετε, όσο το δυνατόν πιο σύντομα και το αργότερο έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020, είτε με e-mail στο σχολείο μας, είτε θα τοποθετήσετε στην τσάντα του παιδιού, είτε θα βάλετε στο ταχυδρομικό κουτί (γκρι επί της οδού Αττικής) την επισυναπτόμενη  υπεύθυνη δήλωση 2. Εάν δεν είναι δυνατόν να γίνει άμεσα κάτι από τα παραπάνω, να μας ενημερώσετε ότι λάβατε γνώση στα τηλέφωνα 210-9637840 ή 210-9611311 αύριο από τις 8:30 π.μ. έως και τις 12 το μεσημέρι.

Ευχαριστούμε

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ενημερωτικό σημείωμα για γονείς

Αγαπητοί γονείς και για αύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 οι μαθητές/τριες  του σχολείου θα προσέλθουν  όπως κάθε ημέρα από τις 8.00 π.μ. έως τις 8.15 π.μ. και θα σχολάσουν στις 1.15 μ.μ.

Ευχαριστώ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΟΥΤΑΛΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

Ανακοίνωση από Σύλλογο γονέων & κηδεμόνων 11ου Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες μαθητών/τριών , 

Στο πλαίσιο της λειτουργικότερης επικοινωνίας του συλλόγου γονέων & κηδεμόνων με όλους τους γονείς και κηδεμόνες του σχολείου μας , σας παρακαλούμε, εάν το επιθυμείτε, να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ώστε να μπορούμε να σας επικοινωνούμε θέματα και ενέργειες που πραγματοποιεί ο σύλλογος και αφορούν το σχολείο και τα παιδιά μας.

Την φόρμα την συμπληρώνετε πατώντας εδώ:

https://forms.gle/soXGncHuFowoAUoU8

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι το πιο εύχρηστο μέσο ώστε όλοι μας να είμαστε άμεσα ενημερωμένοι για τα δρώμενα στο σχολείο αλλά και για τις ενέργειες που ο σύλλογος θα κάνει μέσα στην χρονιά αυτή.

Τέλος , να τονίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στην παραπάνω φόρμα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο από τον Σύλλογο γονέων & κηδεμόνων του σχολείου μας για τις ανάγκες της επικοινωνίας με τους  γονείς και κηδεμόνες.

Καλή Σχολική Χρονιά, καλή δύναμη σε όλους και θέλουμε όλους τους γονείς δίπλα μας ώστε μαζί να συνεχίσουμε να κάνουμε ενέργειες για το σχολείο και τα παιδία μας!!

Με εκτίμηση,

ΔΣ Συλλόγου Γονέων & κηδεμόνων

11ου Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας

Βεβαιώσεις γονικής άδειας για τη Δευτέρα 14/9/2020

Αγαπητοί γονείς,

Εάν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης συνοδείας των παιδιών σας στο σχολείο για σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, επικοινωνήστε μαζί μου στα τηλέφωνα του σχολείου σήμερα από τις 1.30 μ.μ. έως τις 1.55 μ.μ και αύριο από τις 8.30 π.μ. έως τις 1.45 μ.μ.

Σας ευχαριστώ

Η Διευθύντρια του σχολείου

Κουταλέλη Ελένη

Επικαιροποιήση: Ενημερωτικό σημείωμα για Αγιασμό, παράδοση βιβλίων & άλλες πληροφορίες (Β’,Γ’,Δ’,Ε’,ΣΤ’ τάξη)

Αγαπητοί γονείς,

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινιστικές οδηγίες για Δημοτικά σχολεία την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021» και Αρ. Πρωτ. Φ7/ 119778/Δ1 – 11-09-2020 ο Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020.

Για αυτόν τον σκοπό θα προσέλθουν οι μαθητές/τριες όλων των τάξεων από τις 8:15 π.μ. έως τις 8:30 π.μ. το αργότερο στο σχολείο από την είσοδο της οδού Μικράς Ασίας, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας (χρήση μάσκας κ.λ.π.).

Στη συνέχεια, θα πάνε στις αίθουσές τους, όπου θα τους υποδεχθούν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί κάθε τάξης.

Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους μια εφεδρική μάσκα σε σακουλάκι τροφίμων με σημειωμένο πάνω το όνομά τους.

Επίσης, τη Δευτέρα 14/9/2020 θα δοθούν τα βιβλία. Γι’ αυτό το σκοπό τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους τη σχολική τσάντα, μια κασετίνα με μολύβι, ξύστρα, γόμα, ξυλομπογιές και ένα τετράδιο.

Όταν τελειώσει ο Αγιασμός τα παιδιά θα αποχωρήσουν από τις σχολικές αίθουσες με τη σειρά στις 12:15 μ.μ., ξεκινώντας από τη Β΄ τάξη με γνώμονα την αποφυγή συμφόρησης, φεύγοντας από την είσοδο της οδού Μικράς Ασίας και συνοδευόμενα από τους εκπαιδευτικούς τους, όπου και θα τα παραλάβετε. Παρακαλούμε, εφόσον παραλάβετε τα παιδιά σας, να αποχωρείτε άμεσα τόσο για την αποφυγή συνωστισμού όσο και για να διευκολυνθούν οι γονείς των ακόλουθων τάξεων να παραλάβουν τα παιδιά τους έγκαιρα και με ασφάλεια.

Δεν επιτρέπεται κανένας ενήλικας να εισέρχεται στον χώρο του σχολείου. Σε εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, θα μπορεί να εισέρχεται μόνο μετά από άδεια της Διευθύντριας και πάντα τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας (χρήση μάσκας κ.λ.π.).

Την επόμενη μέρα Τρίτη 15/9/2020, τα παιδιά θα προσέλθουν από τις 8:00 π.μ. έως τις 8:15 π.μ. στο σχολείο από την οδό Μικράς Ασίας και θα αποχωρήσουν το μεσημέρι στις 1:15 μ.μ.

Περισσότερες σημαντικές λεπτομέρειες που αφορούν στη λειτουργία του σχολικού πλαισίου θα βρείτε στον Κανονισμό του Σχολείου 2020-2021.

Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να τηλεφωνείτε καθημερινά στα τηλέφωνα του σχολείου μας (210-9637840 ή 210-9611311).

Το ολοήμερο πρόγραμμα προς το παρόν δεν λειτουργεί. Για την έναρξη λειτουργίας του θα ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας, την οποία παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά για ενδεχόμενα νέα και διευκρινίσεις.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ!

Καλή αρχή!

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η λειτουργία του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2020-2021

Αγαπητοί γονείς,

Διαβάστε παρακαλώ τον κανονισμό του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2020-2021, διότι αναφέρονται σημαντικές πληροφορίες για το πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου μας.

Ανακοίνωση σχετικά με την προμήθεια υλικών και ενημερωτικές συναντήσεις

Αγαπητοί γονείς,

με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων που αφορά στα υλικά (τετράδια, χαρτόνια κ.λ.π.) οι σχετικοί κατάλογοι θα δοθούν από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές.

Τα παιδιά τις πρώτες ημέρες θα χρησιμοποιούν τα περσινά τετράδια. Επίσης, να έχετε διαθέσιμα και τα περσινά βιβλία, διότι ενδεχομένως θα χρειαστούν.

Όταν φέρετε κάποια υλικά, ιδιαίτερα για τα παιδιά των μικρών τάξεων που δεν θα μπορούν να τα μεταφέρουν, θα τα παραδίδετε στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς στην είσοδο του σχολείου. Φροντίστε στο πακέτο να υπάρχει ετικέτα σε εμφανές σημείο με το όνομα του παιδιού και την τάξη του.

Όσον αφορά τις ενημερωτικές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν για κάθε τάξη, θα ενημερωθείτε από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ